Стандарт Windows шрифтлары

Windows 2000 системында татар хәрефләре белән язу өчен беренче тапкыр рәсми рәвештә махсус раскладка өстәлде. Димәк, стандарт шрифтлар да татар хәрефләрен дөрес итеп күрсәтә башлады.

Аңарчы төрле гиклар (алдынгы карашлы кешеләр, техник фикерләүчеләр һ.б.ш. мәгънә) тарафыннан үзгәртелгән шрифтлар кулланып кына язып була иде. Һәм әлеге үзгәртелгән шрифтлар урнаштырылмаган компьютерларда татарча текст урынына "кракозябралар" күрсәтелә иде.

Әйткәнемчә, барысы да Windows 2000 чыккач үзгәрде. Әмма андагы барлык шрифтлар да татарча хәрефләрне дөрес күрсәтми иде. Алай гына да түгел, урыс хәрефләрен дөрес күрсәтмәүче шрифтлар да бар иде һәм аларның саны да күп иде. Шуңа күрә татарчаны дөрес күрсәтүче шрифтларның азлыгына аптырарга кирәкми.

Еллар үтә торды, стандарт шрифтлар саны артканнан артты, яңарак версияләр чыкты, урыс хәрефләрен кулланып язып була торганнары да күбәйде. Әмма татар хәрефләрен дөрес күрсәтүче шрифтлар саны әллә ни артмады.

Әлеге язмада мин Windows Vista һәм яңарак операция системаларындагы стандарт шрифтлар һәм аларның татар хәрефләрен күрсәтүләре (яшел төс белән) турында мәгълүмат күрсәтеп үтәм.

***

Aharoni Bold
Version 5.00 (Vista), 5.02 (7, 8), 5.10 (8.1), 6.01 (10)

Aldhabi
Version 1.00 (8, 8.1), 6.84 (10)

Andalus
Version 5.00 (Vista), 5.92 (7), 5.99 (8), 6.00 (8.1), 6.84 (10)

Angsana New
Version 5.00 (Vista, 7, 8), 5.01 (8.1), 5.05 (10)

Angsana New Bold
Version 5.00 (Vista, 7, 8), 5.01 (8.1), 5.05 (10)

Angsana New Bold Italic
Version 5.00 (Vista, 7, 8), 5.01 (8.1), 5.05 (10)

Angsana New Italic
Version 5.00 (Vista, 7, 8), 5.01 (8.1), 5.05 (10)

AngsanaUPC
Version 5.00 (Vista, 7, 8), 5.01 (8.1), 5.05 (10)

AngsanaUPC Bold
Version 5.00 (Vista, 7, 8), 5.01 (8.1), 5.05 (10)

AngsanaUPC Bold Italic
Version 5.00 (Vista, 7, 8), 5.01 (8.1), 5.05 (10)

AngsanaUPC Italic
Version 5.00 (Vista, 7, 8), 5.01 (8.1), 5.05 (10)

Aparajita
Version 5.91 (7), 5.92 (8), 6.00 (8.1), 6.90 (10)

Aparajita Bold
Version 5.91 (7), 5.92 (8), 6.00 (8.1), 6.90 (10)

Aparajita Bold Italic
Version 5.91 (7), 5.92 (8), 6.00 (8.1), 6.90 (10)

Aparajita Italic
Version 5.91 (7), 5.92 (8), 6.00 (8.1), 6.90 (10)

Arabic Typesetting
Version 5.01 (Vista), 5.91 (7), 5.92 (8), 6.00 (8.1), 6.84 (10)

Arial
Version 5.01 (Vista), 5.06 (7), 5.22 (7 upd.), 6.89 (8, 8.1), 7.00 (10)

Arial Black
Version 5.00 (Vista), 5.06 (7), 5.21 (8, 8.1), 5.23 (10)

Arial Bold
Version 5.01 (Vista), 5.06 (7), 5.22 (7 upd.), 6.89 (8, 8.1), 7.00 (10)

Arial Bold Italic
Version 5.00 (Vista), 5.06 (7), 5.22 (7 upd.), 6.89 (8, 8.1), 7.00 (10)

Arial Italic
Version 5.00 (Vista), 5.06 (7), 5.22 (7 upd.), 6.89 (8, 8.1), 7.00 (10)

Arial Nova
Version 1.05 (10)

Arial Nova Bold
Version 1.05 (10)

Arial Nova Bold Italic
Version 1.05 (10)

Arial Nova Cond
Version 1.05 (10)

Arial Nova Cond Bold
Version 1.05 (10)

Arial Nova Cond Bold Italic
Version 1.05 (10)

Arial Nova Cond Italic
Version 1.05 (10)

Arial Nova Cond Light
Version 1.05 (10)

Arial Nova Cond Light Italic
Version 1.05 (10)

Arial Nova Italic
Version 1.05 (10)

Arial Nova Light
Version 1.05 (10)

Arial Nova Light Italic
Version 1.05 (10)

Bahnschrift
Version 2.06 (10)

Batang
Version 5.00 (Vista, 7, 8, 8.1), 5.02 (10)

BatangChe
Version 5.00 (Vista, 7, 8, 8.1), 5.02 (10)

BIZ UDGothic
Version 2.00 (10)

BIZ UDGothic Bold
Version 2.00 (10)

BIZ UDMincho Medium
Version 2.01 (10)

BIZ UDPGothic
Version 2.00 (10)

BIZ UDPGothic Bold
Version 2.00 (10)

BIZ UDPMincho Medium
Version 2.01 (10)

Browallia New
Version 5.00 (Vista, 7, 8), 5.01 (8.1), 5.05 (10)

Browallia New Bold
Version 5.00 (Vista, 7, 8), 5.01 (8.1), 5.05 (10)

Browallia New Bold Italic
Version 5.00 (Vista, 7, 8), 5.01 (8.1), 5.05 (10)

Browallia New Italic
Version 5.00 (Vista, 7, 8), 5.01 (8.1), 5.05 (10)

BrowalliaUPC
Version 5.00 (Vista, 7, 8), 5.01 (8.1), 5.05 (10)

BrowalliaUPC Bold
Version 5.00 (Vista, 7, 8), 5.01 (8.1), 5.05 (10)

BrowalliaUPC Bold Italic
Version 5.00 (Vista, 7, 8), 5.01 (8.1), 5.05 (10)

BrowalliaUPC Italic
Version 5.00 (Vista, 7, 8), 5.01 (8.1), 5.05 (10)

Calibri
Version 5.00 (Vista), 5.62 (7), 5.75 (7 upd.), 5.90 (8, 8.1), 6.23 (10)

Calibri Bold
Version 5.00 (Vista), 5.62 (7), 5.75 (7 upd.), 5.90 (8, 8.1), 6.23 (10)

Calibri Bold Italic
Version 5.00 (Vista), 5.62 (7), 5.75 (7 upd.), 5.90 (8, 8.1), 6.23 (10)

Calibri Italic
Version 5.00 (Vista), 5.62 (7), 5.75 (7 upd.), 5.90 (8, 8.1), 6.23 (10)

Calibri Light
Version 2.10 (7 upd.), 2.15 (8, 8.1), 6.23 (10)

Calibri Light Italic
Version 2.10 (7 upd.), 2.15 (8, 8.1), 6.23 (10)

Cambria
Version 5.00 (Vista), 5.93 (7), 5.97 (7 upd.), 6.84 (8, 8.1), 6.99 (10)

Cambria Bold
Version 5.00 (Vista), 5.90 (7), 5.97 (7 upd.), 6.84 (8, 8.1), 6.98 (10)

Cambria Bold Italic
Version 5.00 (Vista), 5.90 (7), 5.97 (7 upd.), 6.84 (8, 8.1), 6.98 (10)

Cambria Italic
Version 5.00 (Vista), 5.90 (7), 5.97 (7 upd.), 6.84 (8, 8.1), 6.98 (10)

Cambria Math
Version 5.00 (Vista), 5.93 (7), 5.97 (7 upd.), 6.84 (8, 8.1), 6.99 (10)

Candara
Version 5.00 (Vista), 5.61 (7, 8, 8.1), 5.62 (10)

Candara Bold
Version 5.00 (Vista), 5.61 (7, 8, 8.1), 5.62 (10)

Candara Bold Italic
Version 5.00 (Vista), 5.61 (7, 8, 8.1), 5.62 (10)

Candara Italic
Version 5.00 (Vista), 5.61 (7, 8, 8.1), 5.62 (10)

Candara Light
Version 5.63 (10)

Candara Light Italic
Version 5.63 (10)

Comic Sans MS
Version 5.00 (Vista, 7), 5.11 (7 upd., 8, 8.1), 5.14 (10)

Comic Sans MS Bold
Version 5.00 (Vista, 7), 5.11 (7 upd., 8, 8.1), 5.14 (10)

Comic Sans MS Bold Italic
Version 5.11 (7 upd., 8, 8.1), 5.14 (10)

Comic Sans MS Italic
Version 5.11 (7 upd., 8, 8.1), 5.14 (10)

Consolas
Version 5.00 (Vista), 5.22 (7), 5.24 (7 upd.), 5.36 (8, 8.1), 7.00 (10)

Consolas Bold
Version 5.00 (Vista), 5.22 (7), 5.24 (7 upd.), 5.36 (8, 8.1), 7.00 (10)

Consolas Bold Italic
Version 5.00 (Vista), 5.22 (7), 5.24 (7 upd.), 5.36 (8, 8.1), 7.00 (10)

Consolas Italic
Version 5.00 (Vista), 5.22 (7), 5.24 (7 upd.), 5.36 (8, 8.1), 7.00 (10)

Constantia
Version 5.00 (Vista), 5.90 (7, 8), 5.91 (8.1), 5.93 (10)

Constantia Bold
Version 5.00 (Vista), 5.90 (7, 8, 8.1), 5.93 (10)

Constantia Bold Italic
Version 5.00 (Vista), 5.90 (7, 8, 8.1), 5.93 (10)

Constantia Italic
Version 5.00 (Vista), 5.90 (7, 8, 8.1), 5.93 (10)

Corbel
Version 5.00 (Vista), 5.61 (7, 8, 8.1), 6.01 (10)

Corbel Bold
Version 5.00 (Vista), 5.61 (7, 8, 8.1), 6.01 (10)

Corbel Bold Italic
Version 5.00 (Vista), 5.61 (7, 8, 8.1), 6.01 (10)

Corbel Italic
Version 5.00 (Vista), 5.61 (7, 8, 8.1), 6.01 (10)

Corbel Light
Version 6.01 (10)

Corbel Light Italic
Version 6.01 (10)

Cordia New
Version 5.00 (Vista, 7, 8), 5.01 (8.1), 5.06 (10)

Cordia New Bold
Version 5.00 (Vista, 7, 8), 5.01 (8.1), 5.06 (10)

Cordia New Bold Italic
Version 5.00 (Vista, 7, 8), 5.01 (8.1), 5.06 (10)

Cordia New Italic
Version 5.00 (Vista, 7, 8), 5.01 (8.1), 5.06 (10)

CordiaUPC
Version 5.00 (Vista, 7, 8), 5.01 (8.1), 5.06 (10)

CordiaUPC Bold
Version 5.00 (Vista, 7, 8), 5.01 (8.1), 5.06 (10)

CordiaUPC Bold Italic
Version 5.00 (Vista, 7, 8), 5.01 (8.1), 5.06 (10)

CordiaUPC Italic
Version 5.00 (Vista, 7, 8), 5.01 (8.1), 5.06 (10)

Courier New
Version 5.00 (Vista), 5.11 (7), 5.13 (7 upd.), 6.87 (8, 8.1), 6.92 (10)

Courier New Bold
Version 5.00 (Vista), 5.11 (7), 5.13 (7 upd.), 6.87 (8, 8.1), 6.92 (10)

Courier New Bold Italic
Version 5.00 (Vista), 5.11 (7), 5.13 (7 upd.), 6.87 (8, 8.1), 6.91 (10)

Courier New Italic
Version 5.00 (Vista), 5.11 (7), 5.13 (7 upd.), 6.87 (8, 8.1), 6.91 (10)

DaunPenh
Version 5.00 (Vista, 7, 8, 8.1), 5.05 (10)

David
Version 5.00 (Vista), 5.02 (7, 8), 6.00 (8.1), 6.01 (10)

David Bold
Version 5.00 (Vista), 5.02 (7, 8), 6.00 (8.1), 6.01 (10)

DengXian
Version 1.17 (10)

DengXian Bold
Version 1.17 (10)

DengXian Light
Version 1.17 (10)

DFKai-SB
Version 5.00 (Vista, 7, 8, 8.1), 5.01 (10)

DilleniaUPC
Version 5.00 (Vista), 5.01 (7, 8, 8.1), 5.05 (10)

DilleniaUPC Bold
Version 5.00 (Vista), 5.01 (7, 8, 8.1), 5.05 (10)

DilleniaUPC Bold Italic
Version 5.00 (Vista), 5.01 (7, 8, 8.1), 5.05 (10)

DilleniaUPC Italic
Version 5.00 (Vista), 5.01 (7, 8, 8.1), 5.05 (10)

DokChampa
Version 5.00 (Vista, 7, 8, 8.1), 5.06 (10)

Dotum
Version 5.00 (Vista, 7, 8, 8.1), 5.03 (10)

DotumChe
Version 5.00 (Vista, 7, 8, 8.1), 5.03 (10)

Ebrima
Version 5.00 (7), 5.06 (8), 5.08 (8.1), 5.14 (10)

Ebrima Bold
Version 5.00 (7), 5.06 (8), 5.08 (8.1), 5.14 (10)

Estrangelo Edessa
Version 5.00 (Vista, 7, 8), 6.00 (8.1), 6.84 (10)

EucrosiaUPC
Version 5.00 (Vista), 5.01 (7, 8, 8.1), 5.05 (10)

EucrosiaUPC Bold
Version 5.00 (Vista), 5.01 (7, 8, 8.1), 5.05 (10)

EucrosiaUPC Bold Italic
Version 5.00 (Vista), 5.01 (7, 8, 8.1), 5.05 (10)

EucrosiaUPC Italic
Version 5.00 (Vista), 5.01 (7, 8, 8.1), 5.05 (10)

Euphemia
Version 5.00 (Vista, 7), 5.05 (8, 8.1), 5.08 (10)

FangSong
Version 5.01 (Vista, 7, 8, 8.1, 10)

Franklin Gothic Medium
Version 5.01 (Vista, 7, 8, 8.1), 5.02 (10)

Franklin Gothic Medium Italic
Version 5.00 (Vista, 7, 8, 8.1), 5.01 (10)

FrankRuehl
Version 5.00 (Vista), 5.02 (7, 8), 5.10 (8.1), 6.01 (10)

FreesiaUPC
Version 5.01 (Vista, 7, 8), 5.02 (8.1), 5.05 (10)

FreesiaUPC Bold
Version 5.01 (Vista, 7, 8), 5.02 (8.1), 5.05 (10)

FreesiaUPC Bold Italic
Version 5.01 (Vista, 7, 8), 5.02 (8.1), 5.05 (10)

FreesiaUPC Italic
Version 5.01 (Vista, 7, 8), 5.02 (8.1), 5.05 (10)

Gabriola
Version 5.90 (7), 5.92 (7 upd., 8, 8.1), 5.93 (10)

Gadugi
Version 1.03 (8), 1.06 (8.1), 1.12 (10)

Gadugi Bold
Version 1.03 (8), 1.06 (8.1), 1.12 (10)

Gautami
Version 5.02 (Vista), 5.90 (7), 5.94 (8), 6.00 (8.1), 6.90 (10)

Gautami Bold
Version 5.90 (7), 5.94 (8), 6.00 (8.1), 6.90 (10)

Georgia
Version 5.00 (Vista, 7), 5.51 (7 upd., 8, 8.1), 5.59 (10)

Georgia Bold
Version 5.00 (Vista, 7), 5.51 (7 upd., 8, 8.1), 5.59 (10)

Georgia Bold Italic
Version 5.00 (Vista, 7), 5.51 (7 upd., 8, 8.1), 5.59 (10)

Georgia Italic
Version 5.00 (Vista, 7), 5.51 (7 upd., 8, 8.1), 5.59 (10)

Georgia Pro
Version 6.14 (10)

Georgia Pro Black
Version 6.14 (10)

Georgia Pro Black Italic
Version 6.14 (10)

Georgia Pro Bold
Version 6.14 (10)

Georgia Pro Bold Italic
Version 6.14 (10)

Georgia Pro Cond
Version 6.14 (10)

Georgia Pro Cond Black
Version 6.14 (10)

Georgia Pro Cond Black Italic
Version 6.14 (10)

Georgia Pro Cond Bold
Version 6.14 (10)

Georgia Pro Cond Bold Italic
Version 6.14 (10)

Georgia Pro Cond Italic
Version 6.14 (10)

Georgia Pro Cond Light
Version 6.14 (10)

Georgia Pro Cond Light Italic
Version 6.14 (10)

Georgia Pro Cond Semibold
Version 6.14 (10)

Georgia Pro Cond Semibold Italic
Version 6.14 (10)

Georgia Pro Italic
Version 6.14 (10)

Georgia Pro Light
Version 6.14 (10)

Georgia Pro Light Italic
Version 6.14 (10)

Georgia Pro Semibold
Version 6.14 (10)

Georgia Pro Semibold Italic
Version 6.14 (10)

Gill Sans Nova
Version 1.02 (10)

Gill Sans Nova Bold
Version 1.02 (10)

Gill Sans Nova Bold Italic
Version 1.02 (10)

Gill Sans Nova Cond
Version 1.02 (10)

Gill Sans Nova Cond Bold
Version 1.02 (10)

Gill Sans Nova Cond Bold Italic
Version 1.02 (10)

Gill Sans Nova Cond Lt
Version 1.02 (10)

Gill Sans Nova Cond Lt Italic
Version 1.02 (10)

Gill Sans Nova Cond Italic
Version 1.02 (10)

Gill Sans Nova Cond Ultra Bold
Version 1.02 (10)

Gill Sans Nova Cond XBd
Version 1.02 (10)

Gill Sans Nova Cond XBd Italic
Version 1.02 (10)

Gill Sans Nova Light
Version 1.02 (10)

Gill Sans Nova Light Italic
Version 1.02 (10)

Gill Sans Nova Italic
Version 1.02 (10)

Gill Sans Nova Ultra Bold
Version 1.02 (10)

Gisha
Version 5.00 (Vista, 7), 5.01 (8, 8.1), 6.01 (10)

Gisha Bold
Version 5.00 (Vista, 7), 5.01 (8, 8.1), 6.01 (10)

Gulim
Version 5.00 (Vista), 5.01 (7, 8), 5.00 (8.1), 5.03 (10)

GulimChe
Version 5.00 (Vista, 7, 8, 8.1), 5.03 (10)

Gungsuh
Version 5.00 (Vista, 7, 8, 8.1), 5.02 (10)

GungsuhChe
Version 5.00 (Vista, 7, 8, 8.1), 5.02 (10)

HoloLens MDL2 Assets
Version 2.02 (10)

Impact
Version 5.00 (Vista, 7), 5.10 (8, 8.1), 5.11 (10)

Ink Free
Version 1.00 (10)

IrisUPC
Version 5.01 (Vista, 7, 8), 5.02 (8.1), 5.05 (10)

IrisUPC Bold
Version 5.01 (Vista, 7, 8), 5.02 (8.1), 5.05 (10)

IrisUPC Bold Italic
Version 5.01 (Vista, 7, 8), 5.02 (8.1), 5.05 (10)

IrisUPC Italic
Version 5.01 (Vista, 7, 8), 5.02 (8.1), 5.05 (10)

Iskoola Pota
Version 5.00 (Vista), 5.90 (7), 5.94 (8), 6.00 (8.1), 6.96 (10)

Iskoola Pota Bold
Version 5.90 (7), 5.94 (8), 6.00 (8.1), 6.96 (10)

JasmineUPC
Version 5.01 (Vista, 7, 8, 8.1), 5.05 (10)

JasmineUPC Bold
Version 5.01 (Vista, 7, 8, 8.1), 5.05 (10)

JasmineUPC Bold Italic
Version 5.01 (Vista, 7, 8, 8.1), 5.05 (10)

JasmineUPC Italic
Version 5.01 (Vista, 7, 8, 8.1), 5.05 (10)

Javanese Text
Version 1.00 (8.1), 1.10 (10)

KaiTi
Version 5.01 (Vista, 7, 8, 8.1, 10)

Kalinga
Version 5.01 (Vista), 5.90 (7), 5.95 (8), 6.00 (8.1), 6.90 (10)

Kalinga Bold
Version 5.90 (7), 5.95 (8), 6.00 (8.1), 6.90 (10)

Kartika
Version 5.02 (Vista), 5.90 (7), 5.95 (8), 6.00 (8.1), 6.90 (10)

Kartika Bold
Version 5.90 (7), 5.95 (8), 6.00 (8.1), 6.90 (10)

Khmer UI
Version 5.00 (7), 5.02 (8, 8.1), 5.05 (10)

Khmer UI Bold
Version 5.00 (7), 5.02 (8, 8.1), 5.05 (10)

KodchiangUPC
Version 5.01 (Vista, 7, 8, 8.1), 5.05 (10)

KodchiangUPC Bold
Version 5.01 (Vista, 7, 8, 8.1), 5.05 (10)

KodchiangUPC Bold Italic
Version 5.01 (Vista, 7, 8, 8.1), 5.05 (10)

KodchiangUPC Italic
Version 5.01 (Vista, 7, 8, 8.1), 5.05 (10)

Kokila
Version 5.91 (7), 5.92 (8), 6.00 (8.1), 6.90 (10)

Kokila Bold
Version 5.91 (7), 5.92 (8), 6.00 (8.1), 6.90 (10)

Kokila Bold Italic
Version 5.91 (7), 5.92 (8), 6.00 (8.1), 6.90 (10)

Kokila Italic
Version 5.91 (7), 5.92 (8), 6.00 (8.1), 6.90 (10)

Lao UI
Version 5.00 (7), 5.01 (8, 8.1), 5.06 (10)

Lao UI Bold
Version 5.00 (7), 5.01 (8, 8.1), 5.06 (10)

Latha
Version 5.00 (Vista), 5.90 (7), 5.94 (8), 6.00 (8.1), 6.90 (10)

Latha Bold
Version 5.90 (7), 5.94 (8), 6.00 (8.1), 6.90 (10)

Leelawadee
Version 5.00 (Vista, 7), 5.05 (8, 8.1), 5.06 (10)

Leelawadee Bold
Version 5.00 (Vista, 7), 5.05 (8, 8.1), 5.06 (10)

Leelawadee UI
Version 1.00 (8.1), 5.05 (10)

Leelawadee UI Bold
Version 1.00 (8.1), 5.05 (10)

Leelawadee UI Semilight
Version 1.00 (8.1), 5.05 (10)

Levenim MT
Version 5.00 (Vista), 5.02 (7), 5.03 (8), 6.00 (8.1), 6.01 (10)

Levenim MT Bold
Version 5.00 (Vista), 5.02 (7), 5.03 (8), 6.00 (8.1), 6.01 (10)

LilyUPC
Version 5.01 (Vista, 7, 8, 8.1), 5.05 (10)

LilyUPC Bold
Version 5.01 (Vista, 7, 8, 8.1), 5.05 (10)

LilyUPC Bold Italic
Version 5.01 (Vista, 7, 8, 8.1), 5.05 (10)

LilyUPC Italic
Version 5.01 (Vista, 7, 8, 8.1), 5.05 (10)

Lucida Console
Version 5.00 (Vista, 7, 8, 8.1), 5.01 (10)

Lucida Sans Unicode
Version 5.00 (Vista, 7, 8, 8.1), 5.01 (10)

Malgun Gothic
Version 5.00 (Vista), 6.11 (7), 6.22 (8), 6.50 (8.1), 6.68 (10)

Malgun Gothic Bold
Version 5.00 (Vista), 6.00 (7), 6.22 (8), 6.50 (8.1), 6.68 (10)

Malgun Gothic Semilight
Version 6.68 (10)

Mangal
Version 5.00 (Vista), 5.90 (7), 5.91 (7 upd.), 5.94 (8), 6.00 (8.1), 6.90 (10)

Mangal Bold
Version 5.90 (7), 5.91 (7 upd.), 5.94 (8), 6.00 (8.1), 6.90 (10)

Marlett
Version 5.00 (Vista, 7, 8), 5.01 (10)

Meiryo
Version 5.00 (Vista), 6.02 (7), 6.05 (7 upd.), 6.30 (8, 8.1), 6.50 (10)

Meiryo Bold
Version 5.00 (Vista), 6.02 (7), 6.05 (7 upd.), 6.30 (8, 8.1), 6.50 (10)

Meiryo Bold Italic
Version 5.00 (Vista), 6.02 (7), 6.05 (7 upd.), 6.30 (8, 8.1), 6.50 (10)

Meiryo Italic
Version 5.00 (Vista), 6.02 (7), 6.05 (7 upd.), 6.30 (8, 8.1), 6.50 (10)

Meiryo UI
Version 6.02 (7), 6.05 (7 upd.), 6.30 (8, 8.1), 6.50 (10)

Meiryo UI Bold
Version 6.02 (7), 6.05 (7 upd.), 6.30 (8, 8.1), 6.50 (10)

Meiryo UI Bold Italic
Version 6.02 (7), 6.05 (7 upd.), 6.30 (8, 8.1), 6.50 (10)

Meiryo UI Italic
Version 6.02 (7), 6.05 (7 upd.), 6.30 (8, 8.1), 6.50 (10)

Microsoft Himalaya
Version 5.00 (Vista, 7), 5.06 (8), 5.10 (8.1), 5.23 (10)

Microsoft JhengHei
Version 5.00 (Vista), 6.02 (7), 6.10 (8), 6.11 (8.1), 6.14 (10)

Microsoft JhengHei Bold
Version 5.00 (Vista), 6.00 (7), 6.10 (8), 6.11 (8.1), 6.13 (10)

Microsoft JhengHei Light
Version 1.00 (8.1), 6.14 (10)

Microsoft JhengHei UI
Version 6.10 (8), 6.11 (8.1), 6.14 (10)

Microsoft JhengHei UI Bold
Version 6.10 (8), 6.11 (8.1), 6.13 (10)

Microsoft JhengHei UI Light
Version 1.00 (8.1), 6.14 (10)

Microsoft New Tai Lue
Version 5.90 (7), 5.96 (8, 8.1), 5.99 (10)

Microsoft New Tai Lue Bold
Version 5.90 (7), 5.96 (8, 8.1), 5.99 (10)

Microsoft PhagsPa
Version 5.90 (7), 5.96 (8), 5.97 (8.1), 6.00 (10)

Microsoft PhagsPa Bold
Version 5.90 (7), 5.96 (8), 5.97 (8.1), 6.00 (10)

Microsoft Sans Serif
Version 5.00 (Vista), 5.02 (7), 5.22 (7 upd.), 6.04 (8, 8.1), 7.00 (10)

Microsoft Tai Le
Version 5.90 (7), 5.96 (8, 8.1), 6.00 (10)

Microsoft Tai Le Bold
Version 5.90 (7), 5.96 (8, 8.1), 6.00 (10)

Microsoft Uighur
Version 5.00 (Vista), 5.91 (7), 5.93 (8), 6.00 (8.1), 7.00 (10)

Microsoft Uighur Bold
Version 5.93 (8), 6.00 (8.1), 7.00 (10)

Microsoft YaHei
Version 5.00 (Vista), 6.02 (7), 6.10 (8), 6.14 (8.1), 6.25 (10)

Microsoft YaHei Bold
Version 5.00 (Vista), 6.02 (7), 6.11 (8), 6.12 (8.1), 6.25 (10)

Microsoft YaHei Light
Version 1.01 (8.1), 6.23 (10)

Microsoft YaHei UI
Version 6.10 (8), 6.14 (8.1), 6.25 (10)

Microsoft YaHei UI Bold
Version 6.11 (8), 6.12 (8.1), 6.25 (10)

Microsoft YaHei UI Light
Version 1.01 (8.1), 6.23 (10)

Microsoft Yi Baiti
Version 5.00 (Vista, 7), 5.97 (8, 8.1), 6.00 (10)

MingLiU
Version 6.02 (Vista), 7.00 (7), 7.01 (8, 8.1), 7.03 (10)

MingLiU_HKSCS
Version 6.02 (Vista), 7.00 (7), 7.01 (8, 8.1), 7.03 (10)

MingLiU_HKSCS-ExtB
Version 5.00 (Vista), 7.00 (7), 7.01 (8, 8.1), 7.02 (10)

MingLiU-ExtB
Version 5.00 (Vista), 7.00 (7), 7.01 (8, 8.1), 7.02 (10)

Miriam
Version 5.00 (Vista), 5.02 (7, 8), 5.10 (8.1), 6.01 (10)

Miriam Fixed
Version 5.00 (Vista), 5.02 (7, 8), 5.10 (8.1), 6.01 (10)

Mongolian Baiti
Version 5.00 (Vista), 5.01 (7), 5.10 (8), 5.41 (8.1), 5.53 (10)

MoolBoran
Version 5.00 (Vista, 7, 8, 8.1), 5.05 (10)

MS Gothic
Version 5.00 (Vista), 5.01 (7), 5.05 (7 upd.), 5.31 (8), 5.30 (8.1), 5.32 (10)

MS Mincho
Version 5.00 (Vista), 5.01 (7), 5.05 (7 upd.), 5.30 (8, 8.1), 5.31 (10)

MS PGothic
Version 5.00 (Vista), 5.01 (7), 5.05 (7 upd.), 5.31 (8), 5.30 (8.1), 5.32 (10)

MS PMincho
Version 5.00 (Vista), 5.01 (7), 5.05 (7 upd.), 5.30 (8, 8.1), 5.31 (10)

MS UI Gothic
Version 5.00 (Vista), 5.01 (7), 5.05 (7 upd.), 5.31 (8), 5.30 (8.1), 5.32 (10)

MV Boli
Version 5.00 (Vista), 5.01 (7, 8), 6.00 (8.1), 6.84 (10)

Myanmar Text
Version 1.00 (8), 1.10 (8.1), 1.18 (10)

Myanmar Text Bold
Version 1.10 (8.1), 1.18 (10)

Narkisim
Version 5.00 (Vista), 5.02 (7, 8), 5.10 (8.1), 6.01 (10)

Neue Haas Grotesk Text Pro
Version 1.05 (10)

Neue Haas Grotesk Text Pro Bold
Version 1.05 (10)

Neue Haas Grotesk Text Pro Bold Italic
Version 1.05 (10)

Neue Haas Grotesk Text Pro Italic
Version 1.05 (10)

Neue Haas Grotesk Text Pro Medium
Version 1.05 (10)

Neue Haas Grotesk Text Pro Medium Italic
Version 1.05 (10)

Nirmala UI
Version 1.10 (8, 8.1), 1.40 (10)

Nirmala UI Bold
Version 1.10 (8, 8.1), 1.40 (10)

Nirmala UI Semilight
Version 1.10 (8.1), 1.40 (10)

NSimSun
Version 5.00 (Vista), 5.03 (7), 5.13 (8, 8.1), 5.16 (10)

Nyala
Version 5.00 (Vista, 7), 5.01 (8, 8.1), 5.04 (10)

Palatino Linotype
Version 5.00 (Vista, 7), 5.01 (8)5.02 (8.1)5.13 (10)

Palatino Linotype Bold
Version 5.00 (Vista, 7)5.01 (8)5.02 (8.1)5.13 (10)

Palatino Linotype Bold Italic
Version 5.00 (Vista, 7)5.01 (8)5.02 (8.1)5.13 (10)

Palatino Linotype Italic
Version 5.00 (Vista, 7)5.01 (8)5.02 (8.1)5.13 (10)

Plantagenet Cherokee
Version 5.00 (Vista, 7), 5.07 (8, 8.1), 5.09 (10)

PMingLiU
Version 6.02 (Vista), 7.00 (7), 7.01 (8, 8.1), 7.03 (10)

PMingLiU-ExtB
Version 5.00 (Vista), 7.00 (7), 7.01 (8, 8.1), 7.02 (10)

Raavi
Version 5.00 (Vista), 5.90 (7), 5.94 (8), 6.00 (8.1), 6.91 (10)

Raavi Bold
Version 5.90 (7), 5.94 (8), 6.00 (8.1), 6.91 (10)

Rockwell Nova
Version 1.02 (10)

Rockwell Nova Bold
Version 1.02 (10)

Rockwell Nova Bold Italic
Version 1.02 (10)

Rockwell Nova Cond
Version 1.02 (10)

Rockwell Nova Cond Bold
Version 1.02 (10)

Rockwell Nova Cond Bold Italic
Version 1.02 (10)

Rockwell Nova Cond Italic
Version 1.02 (10)

Rockwell Nova Cond Light
Version 1.02 (10)

Rockwell Nova Cond Light Italic
Version 1.02 (10)

Rockwell Nova Extra Bold
Version 1.02 (10)

Rockwell Nova Extra Bold Italic
Version 1.02 (10)

Rockwell Nova Italic
Version 1.02 (10)

Rockwell Nova Light
Version 1.02 (10)

Rockwell Nova Light Italic
Version 1.02 (10)

Rod
Version 5.00 (Vista), 5.02 (7, 8), 5.10 (8.1), 6.01 (10)

Sakkal Majalla
Version 5.01 (7), 6.80 (8), 6.81 (8.1), 6.86 (10)

Sakkal Majalla Bold
Version 5.01 (7), 6.80 (8), 6.81 (8.1), 6.86 (10)

Sanskrit Text
Version 1.01 (10)

Segoe MDL2 Assets
Version 1.82 (10)

Segoe Print
Version 5.00 (Vista), 5.02 (7, 8, 8.1), 5.04 (10)

Segoe Print Bold
Version 5.00 (Vista), 5.02 (7, 8, 8.1), 5.04 (10)

Segoe Script
Version 5.00 (Vista, 7, 8, 8.1), 5.02 (10)

Segoe Script Bold
Version 5.00 (Vista, 7, 8, 8.1), 5.02 (10)

Segoe UI
Version 5.00 (Vista), 5.01 (7), 5.13 (7 upd.), 5.37 (8, 8.1), 5.62 (10)

Segoe UI Black
Version 2.00 (8.1), 2.02 (10)

Segoe UI Black Italic
Version 2.00 (8.1), 2.02 (10)

Segoe UI Bold
Version 5.00 (Vista), 5.01 (7), 5.13 (7 upd.), 5.37 (8, 8.1), 5.62 (10)

Segoe UI Bold Italic
Version 5.00 (Vista), 5.01 (7), 5.13 (7 upd.), 5.37 (8, 8.1), 5.32 (10)

Segoe UI Emoji
Version 1.02 (8.1), 1.29 (8.1, 10)

Segoe UI Historic
Version 1.03 (10)

Segoe UI Italic
Version 5.00 (Vista), 5.01 (7), 5.13 (7 upd.), 5.37 (8, 8.1), 5.32 (10)

Segoe UI Light
Version 5.00 (7), 5.37 (8, 8.1), 5.62 (10)

Segoe UI Light Italic
Version 5.37 (8, 8.1), 5.32 (10)

Segoe UI Semibold
Version 5.00 (7), 5.37 (8, 8.1), 5.62 (10)

Segoe UI Semibold Italic
Version 5.37 (8, 8.1), 5.32 (10)

Segoe UI Semilight
Version 5.37 (8, 8.1), 5.62 (10)

Segoe UI Semilight Italic
Version 5.37 (8, 8.1), 5.32 (10)

Segoe UI Symbol
Version 5.00 (7), 5.01 (7 upd.), 5.90 (8), 6.09 (8.1), 6.23 (10)

Shonar Bangla
Version 5.91 (7), 6.80 (8), 6.81 (8.1), 6.90 (10)

Shonar Bangla Bold
Version 5.91 (7), 6.80 (8), 6.81 (8.1), 6.90 (10)

Shruti
Version 5.00 (Vista), 5.90 (7), 5.94 (8), 6.00 (8.1), 6.90 (10)

Shruti Bold
Version 5.90 (7), 5.94 (8), 6.00 (8.1), 6.90 (10)

SimHei
Version 5.01 (Vista, 7), 5.03 (8, 8.1, 10)

Simplified Arabic
Version 5.00 (Vista), 5.92 (7), 5.98 (8), 6.00 (8.1), 6.98 (10)

Simplified Arabic Bold
Version 5.00 (Vista), 5.92 (7), 5.98 (8), 6.00 (8.1), 6.98 (10)

Simplified Arabic Fixed
Version 5.00 (Vista), 5.92 (7, 8, 8.1), 6.84 (10)

SimSun
Version 5.00 (Vista), 5.03 (7), 5.13 (8, 8.1), 5.16 (10)

SimSun-ExtB
Version 5.00 (Vista, 7), 5.01 (8, 8.1), 5.03 (10)

Sitka Banner
Version 1.10 (8.1), 1.12 (10)

Sitka Banner Bold
Version 1.10 (8.1), 1.12 (10)

Sitka Banner Bold Italic
Version 1.10 (8.1), 1.12 (10)

Sitka Banner Italic
Version 1.10 (8.1), 1.12 (10)

Sitka Display
Version 1.10 (8.1), 1.12 (10)

Sitka Display Bold
Version 1.10 (8.1), 1.12 (10)

Sitka Display Bold Italic
Version 1.10 (8.1), 1.12 (10)

Sitka Display Italic
Version 1.10 (8.1), 1.12 (10)

Sitka Heading
Version 1.10 (8.1), 1.12 (10)

Sitka Heading Bold
Version 1.10 (8.1), 1.12 (10)

Sitka Heading Bold Italic
Version 1.10 (8.1), 1.12 (10)

Sitka Heading Italic
Version 1.10 (8.1), 1.12 (10)

Sitka Small
Version 1.10 (8.1), 1.12 (10)

Sitka Small Bold
Version 1.10 (8.1), 1.12 (10)

Sitka Small Bold Italic
Version 1.10 (8.1), 1.12 (10)

Sitka Small Italic
Version 1.10 (8.1), 1.12 (10)

Sitka Subheading
Version 1.10 (8.1), 1.12 (10)

Sitka Subheading Bold
Version 1.10 (8.1), 1.12 (10)

Sitka Subheading Bold Italic
Version 1.10 (8.1), 1.12 (10)

Sitka Subheading Italic
Version 1.10 (8.1), 1.12 (10)

Sitka Text
Version 1.10 (8.1), 1.12 (10)

Sitka Text Bold
Version 1.10 (8.1), 1.12 (10)

Sitka Text Bold Italic
Version 1.10 (8.1), 1.12 (10)

Sitka Text Italic
Version 1.10 (8.1), 1.12 (10)

Sylfaen
Version 5.00 (Vista), 5.01 (7), 5.02 (7 upd.), 5.04 (8, 8.1), 5.06 (10)

Symbol
Version 5.00 (Vista, 7, 8, 8.1), 5.01 (10)

Tahoma
Version 5.01 (Vista), 5.06 (7), 5.22 (7 upd.), 6.05 (8, 8.1), 7.00 (10)

Tahoma Bold
Version 5.01 (Vista), 5.06 (7), 5.22 (7 upd.), 6.05 (8, 8.1), 7.00 (10)

Times New Roman
Version 5.01 (Vista), 5.05 (7), 5.22 (7 upd.), 6.89 (8, 8.1), 7.01 (10)

Times New Roman Bold
Version 5.01 (Vista), 5.05 (7), 5.22 (7 upd.), 6.89 (8, 8.1), 7.01 (10)

Times New Roman Bold Italic
Version 5.00 (Vista), 5.05 (7), 5.22 (7 upd.), 6.89 (8, 8.1), 7.01 (10)

Times New Roman Italic
Version 5.00 (Vista), 5.05 (7), 5.22 (7 upd.), 6.89 (8, 8.1), 7.01 (10)

Traditional Arabic
Version 5.00 (Vista), 5.92 (7), 5.98 (8), 6.00 (8.1), 6.84 (10)

Traditional Arabic Bold
Version 5.00 (Vista), 5.92 (7), 5.98 (8), 6.00 (8.1), 6.84 (10)

Trebuchet MS
Version 5.00 (Vista, 7), 5.11 (7 upd.), 5.10 (8), 5.12 (8.1), 5.15 (10)

Trebuchet MS Bold
Version 5.00 (Vista, 7), 5.11 (7 upd.), 5.10 (8), 5.12 (8.1), 5.15 (10)

Trebuchet MS Bold Italic
Version 5.00 (Vista, 7), 5.11 (7 upd.), 5.10 (8), 5.12 (8.1), 5.15 (10)

Trebuchet MS Italic
Version 5.00 (Vista, 7), 5.11 (7 upd.), 5.10 (8), 5.12 (8.1), 5.15 (10)

Tunga
Version 5.00 (Vista), 5.90 (7), 5.94 (8), 6.00 (8.1), 6.90 (10)

Tunga Bold
Version 5.90 (7), 5.94 (8), 6.00 (8.1), 6.90 (10)

UD Digi Kyokasho N-B
Version 2.00 (10)

UD Digi Kyokasho N-R
Version 2.00 (10)

UD Digi Kyokasho NK-B
Version 2.00 (10)

UD Digi Kyokasho NK-R
Version 2.00 (10)

UD Digi Kyokasho NP-B
Version 2.00 (10)

UD Digi Kyokasho NP-R
Version 2.00 (10)

Urdu Typesetting
Version 5.93 (8), 6.00 (8.1), 6.86 (10)

Urdu Typesetting Bold
Version 6.00 (8.1), 6.86 (10)

Utsaah
Version 5.91 (7), 5.92 (8), 6.00 (8.1), 6.90 (10)

Utsaah Bold
Version 5.91 (7), 5.92 (8), 6.00 (8.1), 6.90 (10)

Utsaah Bold Italic
Version 5.91 (7), 5.92 (8), 6.00 (8.1), 6.90 (10)

Utsaah Italic
Version 5.91 (7), 5.92 (8), 6.00 (8.1), 6.90 (10)

Vani
Version 5.91 (7), 6.80 (8), 6.81 (8.1), 6.90 (10)

Vani Bold
Version 5.91 (7), 6.80 (8), 6.81 (8.1), 6.90 (10)

Verdana
Version 5.00 (Vista), 5.02 (7), 5.31 (7 upd., 8, 8.1), 5.33 (10)

Verdana Bold
Version 5.00 (Vista), 5.02 (7), 5.30 (7 upd., 8, 8.1), 5.33 (10)

Verdana Bold Italic
Version 5.00 (Vista), 5.02 (7), 5.30 (7 upd., 8, 8.1), 5.33 (10)

Verdana Italic
Version 5.00 (Vista), 5.02 (7), 5.30 (7 upd., 8, 8.1), 5.33 (10)

Verdana Pro
Version 6.13 (10)

Verdana Pro Black
Version 6.13 (10)

Verdana Pro Black Italic
Version 6.13 (10)

Verdana Pro Bold
Version 6.13 (10)

Verdana Pro Bold Italic
Version 6.13 (10)

Verdana Pro Cond
Version 6.13 (10)

Verdana Pro Cond Black
Version 6.13 (10)

Verdana Pro Cond Black Italic
Version 6.13 (10)

Verdana Pro Cond Bold
Version 6.13 (10)

Verdana Pro Cond Bold Italic
Version 6.13 (10)

Verdana Pro Cond Italic
Version 6.13 (10)

Verdana Pro Cond Light
Version 6.13 (10)

Verdana Pro Cond Light Italic
Version 6.13 (10)

Verdana Pro Cond SemiBold
Version 6.13 (10)

Verdana Pro Cond SemiBold Italic
Version 6.13 (10)

Verdana Pro Italic
Version 6.13 (10)

Verdana Pro Light
Version 6.13 (10)

Verdana Pro Light Italic
Version 6.13 (10)

Verdana Pro SemiBold
Version 6.13 (10)

Verdana Pro SemiBold Italic
Version 6.13 (10)

Vijaya
Version 5.91 (7), 6.80 (8), 6.81 (8.1), 6.90 (10)

Vijaya Bold
Version 5.91 (7), 6.80 (8), 6.81 (8.1), 6.90 (10)

Vrinda
Version 5.90 (Vista, 7), 6.80 (8), 6.81 (8.1), 6.90 (10)

Vrinda Bold
Version 5.90 (7), 6.80 (8), 6.81 (8.1), 6.90 (10)

Webdings
Version 5.00 (Vista, 7, 8, 8.1), 5.01 (10)

Wingdings
Version 5.00 (Vista, 7, 8, 8.1), 5.01 (10)

Yu Gothic
Version 1.60 (8.1), 1.90 (10)

Yu Gothic Bold
Version 1.60 (8.1), 1.90 (10)

Yu Gothic Light
Version 1.60 (8.1), 1.90 (10)

Yu Gothic Medium
Version 1.90 (10)

Yu Gothic UI
Version 1.90 (10)

Yu Gothic UI Bold
Version 1.90 (10)

Yu Gothic UI Light
Version 1.90 (10)

Yu Gothic UI Semibold
Version 1.90 (10)

Yu Gothic UI Semilight
Version 1.90 (10)

Yu Mincho
Version 1.60 (8.1), 1.90 (10)

Yu Mincho Bold
Version 1.60 (8.1), 1.90 (10)

Yu Mincho Demibold
Version 1.60 (8.1), 1.90 (10)

Yu Mincho Light
Version 1.60 (8.1)

***

Комментарии

Популярные сообщения из этого блога

Татарские алфавиты на латинице

Обозначения качества фильмов и требования

Туңбашлар сүзлеге