Сообщения

Сообщения за январь, 2015

Google Code Prettify: кодны төс белән аеру

Google Code хостингында проект js-файлны тоташтырабыз (яисә локаль дистрибутивтагы кирәкле файлларны тоташтырырга мөмкин): <script src='https://google-code-prettify.googlecode.com/svn/loader/run_prettify.js' /> Кайбер стандарт стильләрне үзгәртәбез (мәсәлән, блоклар дөрес киңлектә булсын өчен, номерлар һәр юлга куелсынга һ.б.): .prettyprint { overflow-x: auto; word-wrap: normal; } pre.prettyprint { white-space: pre; } .prettyprint ol { display: inline-block; } li.L0, li.L1, li.L2, li.L3, li.L4, li.L5, li.L6, li.L7, li.L8, li.L9 { list-style-type: decimal; min-width: auto; } Берәр ысул белән кодны чыгарабыз: <pre class="prettyprint"><code class="language-php"> /* Монда сезнең код */ </code></pre> <pre class="prettyprint lang-css"> /* Монда сезнең код */ </pre> <pre class="prettyprint linenums"> /* Монда сезнең код */ </pre>