Сообщения

Сообщения за ноябрь, 2013

Язмаларны текст файлларыннан импортлау

1С-Битрикс системасына яңалыкларны башка системадан күчергәндә аларны текст файллары ярдәмендә импортларга туры килгәли. Бу эшне башкарып чыгу өчен шушы типтагы код язарга кирәк: if (CModule::IncludeModule('iblock')) { $db = CIBlockElement::GetList(array(), array('IBLOCK_ID' => 12), false, false, array('ID', 'XML_ID')); while ($item = $db->GetNext(true, false)) { if (($item["XML_ID"]>=100) && ($item["XML_ID"]<300)) { $arLoadProductArray = Array(); if (file_exists($_SERVER["DOCUMENT_ROOT"]."/upload/import/".$item["XML_ID"].".txt")) { $handle = fopen($_SERVER["DOCUMENT_ROOT"]."/upload/import/".$item["XML_ID"].".txt", "r"); $arLoadProductArray["DETAIL_TEXT"] = fread($handle, filesize($_SERVER["DOCUMENT_ROOT"]."/upload/import/".$item["XML_ID"].".txt"));